Wonen &
zorg

Zekerheid van Comfort
Om bewoners meer comfort te kunnen bieden op deze prachtige locatie hoort in de basis bij elke huurovereenkomst een Comfort abonnement. Dit houdt in dat de huurder(s) van het betreffende appartement toegang krijgt tot een pakket aan comfort diensten. Hierbij inbegrepen zit het onbeperkt gebruik van koffie en thee, TV en Wifi in beide ontmoetingsruimtes én de aanwezigheid van een Service coördinator/ vast aanspreekpunt. De Service Coördinator is ca. 9 uur per week in het complex. Verder komt er 1 uur per 2 weken een bewegingscoach op bezoek om u fit en vitaal te houden! Hoe de ontmoetingsruimtes eruit zien, ziet u op de plattegronden hiernaast.

Wonen met zorg
Ook wonen met zorg doet u hier zeker. Wij bieden namelijk tevens een aantal zorg opties, zodat u hier lang en zelfstandig kunt wonen. Zo is er een Aafje voor huishoudelijke hulp, Blinkers voor Thuiszorg en Veilig Thuis Verpleegkundig Team voor personenalarmering.

Huishoudelijke hulp – Aafje

Bij Aafje vinden we het belangrijk dat u uw eigen leven leidt, in uw eigen omgeving en op de manier die u zelf het liefste wilt. Met een Wmo-indicatie van de gemeente krijgt u hulp bij het huishouden. Wij regelen dat een vaste medewerker bij u aan de slag gaat. Bij hulp in het huishouden kunt u denken aan stofzuigen, bed verschonen en het schoonmaken van toilet en keuken.

Voor onze klanten hebben wij persoonlijke aandacht. Er is voor u een vaste coördinator, die alles voor u regelt, die weet van uw persoonlijke situatie en die ervoor zorgt dat u de hulp krijgt die u nodig heeft. Binnen onze mogelijkheden, luisteren wij graag naar uw wensen. Natuurlijk binnen de kaders van uw Wmo-indicatie.

Verzorging en
verpleging Blinkers

Bij verpleging thuis, bijvoorbeeld als u ziek bent of moet herstellen van een operatie, staat Blinkers in voor professionele en toegewijde zorg.

  • Gediplomeerde, ervaren zorgverleners
  • Alle soorten verpleegkundige thuiszorg
  • Zorg op maat, met goede afspraken

Mocht u verzorging of verpleging nodig hebben? Dan kun u contact opnemen met Blinkers. Er zal een intake plaatsvinden met een regieverpleegkundige. Hij of zij zal beoordelen welke zorg er nodig is en zo nodig een indicatie verstrekken. De zorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar als er sprake is van een indicatie binnen de Zorgverzekeringswet. Mocht u een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg hebben dan wordt de zorg vergoed door het zorgkantoor. U betaalt dan wel een inkomensafhankelijke bijdrage.

Telefoonnummer: 079 – 82 002 20
E-mail: rotterdam@blinkers.nl

Veilig Thuis Verpleegkundig Team

24/7 verpleegkundig team: Veilig Thuis Verpleegkundig Team levert onplanbare verpleegkundige zorg en organiseert de alarmopvolging voor particuliere cliënten, 24 uur per dag en 7 dagen per week. We doen dit in opdracht van een groeiend aantal zorgverleners in de regio. Samen dragen we zorg voor een veilige thuissituatie voor cliënten. Onze verpleegkundigen zijn snel ter plekke en voeren verpleegkundige handelingen met grote deskundigheid uit. Wanneer nodig leggen wij contact met bijvoorbeeld de huisarts, de wijkverpleegkundige of mantelzorgers. Naast de uitvoering van onplanbare zorg, verzorgt Veilig Thuis Verpleegkundig Team ook de opvolging van personenalarmen.

U kunt kiezen uit verschillende abonnementen, gekoppeld aan uw mantelzorger of aan een professionele verpleegkundige. Zo is er altijd een abonnement dat bij u past. Leden van Vierstroom ontvangen korting op de maandelijkse premie van het abonnement van Personenalarmering.

De actuele prijzen bekijkt u hier.

Telefoonnummer: 088-2052800
(op werkdagen van 8.30 – 12.30 uur)
E-mailadres: klantenservice@personenalarmering.eu