Privacy verklaring en disclaimer

Deze Privacyverklaring geldt voor iedereen die ….nl (“deze website“) bezoekt.
Laatst gewijzigd op: 10-03-2022

Bij uw bezoek aan deze website worden gegevens van u verzameld. Binnen deze Privacyverklaring leest u hoe hiermee wordt omgegaan.

Door gebruik te maken van deze website en/of de diensten die worden aangeboden geeft u aan het privacy beleid te accepteren. De privacy van alle gebruikers staat voorop. Uw persoonlijke informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

De webmaster van deze website is Brightlot B.V. (“Webmaster”).

Brightlot B.V.
Entrada 500
1114 AA Amsterdam (Nh)
Brightlot

De beheerder van het verhuursysteem is..

Indien u zich via het aanmeldformulier inschrijft dan vallen u persoonsgegevens onder het beheer van …

Beheerder is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op gezag van Aanbieder en houdt zich daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Uw gegevens worden opgenomen in een bestand waarbij het gebruik is aangemeld bij de Toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl) gevestigd te Den Haag, onder nummer: m1356665.

ComFort Real Estate is de aanbieder van de woningen (“Aanbieder”).

Deze website wordt aangeboden door, en valt onder de verantwoording van, ComFort Real Estate en diens aanverwante dienstverleners (“Aanbieder”).

ComFort Real Estate
“La Bastide”
Linie 578 d
7325 DZ Apeldoorn

Persoonsgegevens van belangstellende

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijk persoon. Bij het bezoek aan onze website bestaat de mogelijkheid om persoonsgegevens achter te laten als blijk van interesse in het project en om op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.

Gegevens worden zorgvuldig beheerd en gebruikt.
Hieronder vindt u een specificatie van Persoonsgegevens die mogelijk worden verwerkt;

AANMELDFORMULIER
Doel van de verwerking Relatiebeheer en marketing
Toelichting Het versturen van een nieuwsbrief, het onderhouden van rechtstreeks contact met geïnteresseerde via e-mail of telefonie en/of het uitvoeren van een marktanalyse en woonwensenonderzoek.
Informatie verwerking De volgende gegevens (kunnen) worden gevraagd:

 • Geslacht
 • Naam (voorletters, voornamen, tussenvoegsel, achternaam)
 • Adres (straat, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode)
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Inschrijving nieuwsbrief
 • Voorkeuren voor een woning
 • Overige woonwensen
Categorie gegevens Persoonsgegevens en interesses
Categorie betrokkenen Betrokkene
Categorie ontvangers (Project)ontwikkelaar, Communicatie & Marketingbureau, Verkoop- of verhuuradviseur (makelaar)
Bewaartermijn Tot aan opzegging van de registratie door opheffing van de ‘persoonlijke omgeving’ (het account) of op verzoek via het daartoe aangewezen kanaal binnen de privacy statement.
Registratie account / Persoonlijke omgeving
Doel van de verwerking Na activatie van de registratie kan betrokkene eigen gegevens/aanmelding/inschrijving beheren, waaronder:

 • (persoons)gegevens
 • Nieuwsbrief status
 • Interesse(s) in een woning
 • Woonwensen
 • Inzien van aanvullende (persoonlijke) documentatie
 • Communiceren met projectvertegenwoordiger (chat)
Toelichting Het aanbieden van een persoonlijk omgeving (account) voor het beheer van de aanmelding cq. inschrijving.
Informatie verwerking De volgende gegevens (kunnen) worden gevraagd:

 • Geslacht
 • Naam (voorletters, voornamen, tussenvoegsel, achternaam)
 • Adres (straat, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode)
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Inschrijving nieuwsbrief
 • Voorkeuren voor een woning
 • Overige woonwensen
Categorie gegevens Persoonsgegevens
Categorie betrokkenen Betrokkene
Categorie ontvangers (Project)ontwikkelaar, Communicatie & Marketingbureau, Verkoop- of verhuuradviseur (makelaar)
Bewaartermijn Tot aan opzegging van de registratie door opheffing van de ‘persoonlijke omgeving’ (het account) of op verzoek via het daartoe aangewezen kanaal binnen de privacy statement.

Op verzoek kunnen de volgende privacy gevoelige gegevens worden gevraagd:

Registratie account / Persoonlijke omgeving
Doel van de verwerking
Toelichting Het verwerken van een officiële aanvraag tot deelname aan de toewijzingsprocedure van een woning.
Toelichting Vanuit de ‘persoonlijke omgeving’ kan betrokkene de inschrijving voor een specifieke bouwnummer/huisnummer/woning officieel maken door verstrekking van aanvullende gegevens, waaronder financiële kengetallen en/of bijlage(n).
Informatie verwerking De volgende gegevens (kunnen) worden gevraagd:

 • Geslacht
 • Naam (voorletters, voornamen, tussenvoegsel, achternaam)
 • Adres (straat, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode)
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Beroep / Functie
 • Dienstverband
 • Burgerlijke staat
 • BSN nummer
 • Financiële gegevens (inkomen, loongegevens, spaartegoeden, hypotheeksom, financiële verplichtingen, eigen vermogen, AOW uitkering, pensioen, balans, winst- en verliesrekening
 • Bankrekeningnummer / IBAN
 • Voorkeuren voor een woning
 • Digitale handtekening
Categorie gegevens Persoonsgegevens, financiële gegevens, beroepsinformatie en woningvoorkeur
Categorie betrokkenen Geïnteresseerden
Categorie ontvangers (Project)ontwikkelaar, Communicatie & Marketingbureau, Verkoop- of verhuuradviseur (makelaar), Financieel adviseur (notaris)
Bewaartermijn Tot aan verzoek tot verwijdering via de ‘persoonlijke omgeving’ (account), opzegging van de aanmelding/ terugtrekken van de inschrijving of op verzoek via het daartoe aangewezen kanaal binnen de privacy statement.

Bezoeker kan op deze website mogelijk doorverwijzingen (links) naar andere sites aantreffen. Beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking van omgang van gegevens op deze andere sites. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt

Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de Geïnteresseerde zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Met een uitzonderingen op deze regel wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. Gegevens zijn enkel toegankelijk voor verwerkers onder uitvoering van Aanbieder.

Beveiliging en toegang van persoonsgegevens

De bescherming van persoonsgegevens wordt zeer serieus genomen. Hiervoor zijn passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen ingesteld om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid, door training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen.

Wijzigen en/of verwijderen van gegevens

U kunt op de volgende wijze uw verstrekte gegevens inzien, veranderen, of verwijderen van die bij inschrijving aan ons zijn verstrekt.

Verwijderen cookies
Indien akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies, maar gewenst wordt deze alsnog in te trekken, is het mogelijk deze vanuit de internetbrowser te verwijderen. Het verwijderen van cookies is per internetbrowser verschillend geregeld. Raadpleeg hiervoor de instructie toebehorend aan uw internet browser.

Een veel gebruikte toetsenbord combinatie voor het verwijderen van cookies binnen internet browsers is ctrl + shift + del

Uitschrijven Nieuwsbrief
Elke nieuwsbrief die toegezonden wordt is voorzien van een afmeldlink onderaan het bericht. Via deze link kan te allen tijde worden uitgeschreven voor toekomstige nieuwsbrieven. Of neem contact op met het verzoek tot uitschrijving van de nieuwsbrief via:

Persoonlijke gegevens
Na registratie (inschrijving/aanmelding) als geïnteresseerde voor het nieuwbouwproject The Family kunnen verstrekte gegevens worden ingezien en beheerd via een persoonlijke omgeving (account). Indien gewenst wordt al uw data volledig te verwijderen kan dit verzoek binnen uw account worden ingediend onder het item ‘Mijn Inschrijving’ of door contact op met het verzoek tot vergetelheid via aanbieder zoals benoemd in deze PrivacyVerklaring.

Disclaimer

Aan de inhoud van deze site besteden wij continu aandacht, zodat de informatie zo actueel en volledig mogelijk is. Toch kunnen delen van de informatie zijn verouderd. Daarom kan aan de inhoud op deze site geen rechten worden ontleend. Bovendien kan de eigenaar van deze website niet aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerde interpretatie van de teksten of wegens vermeende onjuistheden. Natuurlijk stellen wij het op prijs als je onvolledigheden en/of fouten op de site aan ons meldt. Je kunt hierover een mailbericht sturen aan de beheerder.

Links van en naar derden vallen buiten de controle van de eigenaar van deze website. De eigenaar kan daarom nooit voor de inhoud van de websites van derden verantwoordelijk worden gehouden.

Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt zowel voor teksten als beeldmerken, logo’s, foto’s en illustraties. Het is verboden deze foto’s van de website te downloaden en in te zetten voor andere doeleinden.

Wanneer je de informatie op deze site wilt gebruiken voor eigen doeleinden, moet je hiervoor schriftelijk toestemming vragen aan de eigenaar.